Avdelningar

I  Åmåls Scoutkår finns det en avdelning för spårarscouter, Upptäckare och Äventyrare .

Varje träffas en gång i veckan och gör olika aktiviteter. Vi försöker att vara utomhus. Vill du gå med i en avdelningen, kontaktar du avdelningsledaren.

Gå med i Åmåls Scoutkår och testa scouting

Kom på ett möte och testa scouting. Kontakta avdelningsledaren, så kan de berätta mer.

Spårarscouterna 8-9 år

Anders Öberg är avdelningsledare. Kontakta honom för mer information på
tel. 070 282 9029 eller oberg1977@hotmail.com

Upptäckarna, Äventyrarna från 10 år –

Bosse Öberg är avdelningsledare. Kontakta honom för mer information på
tel. 073 060 6555 eller bosse.oberg@telia.com