Ledare och funktionärer

Här du kontaktuppgifter till ledare och funktionärer i vår kår.

Anders Öberg

Scoutledare Spårare Kårsekreterare
E-post: oberg1977@hotmail.com
Telefon:
0702 829 029

Kårsekreterare

Foto saknas

Bosse Öberg

Kårordförande Scoutledare
E-post: bosse.oberg@telia.com
Telefon:
0532-44150
Mobil:
0730 606 555

Leder kårens arbete.