Vad är Scouterna?

Scouting i grund och botten

Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar som får oss att växa som individer. Vi använder scoutmetoden och har funnits i Sverige i över 100 år.

Att säga att man är scout kan betyda en mängd olika saker, men gemensamt för alla scouter är scoutlagen. Den lyder:
1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
2. En scout är ärlig och pålitlig.
3. En scout är vänlig och hjälpsam.
4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
5. En scout möter svårigheter med gott humör.
6. En scout lär känna och vårdar naturen.
7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.

I scouterna så gör man så mycket olika grejer att det enda sättet förstå vad det är för något, är att prova! Om du är intresserad att börja i scouterna, kontakta Bosse Öberg på 073 060 6555 eller maila till bosse.oberg@telia.com

Du kan läsa mer om vad Scouterna är på Scouternas rikssajt.