Vår organisation

En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har 50 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 4 avdelningar fördelade på 1 spårarscoutavdelning 8 – 9 år, 1 upptäckarscoutavdelning 10 – 12 år, en äventyrscoutavdelning 12 – 14 år och en utmanaravdelning 15 – 18 år.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Alla avdelningar träffas tillsammans på onsdagar (scoutmöte) och med ett program som oftast är en anpassat efter de olika avdelningarna.

Kåren har en vald styrelse som träffas varje termin. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En stugstiftelse sköter om vår stuga och mindre. Någon  gång om året träffas vi en helgdag för att göra lite större underhåll i och omkring stugan.